;

NEWS ARTICLE

Back

Rhaglen Heno (S4C) - Hedydd Davies - Athletau, Addysg a Harriers Caerfyrddin - Fy Mywyd

Fe wnaeth Yvonne Evans a camerau rhaglen S4C Heno ddod i drac athletau Caerfyrddin pythefnos yn ol i ffilmio eitem ar gyfer llyfr newydd Dr Hedydd Davies:

Hedydd Davies - Athletau, Addysg a Harriers Caerfyrddin - Fy Mywyd

gyda chyfweliadau gan Hedydd Davies, Dewi Griffiths, Kevin Evans, Lynette Harries a Peter Hughes-Griffiths ac yn cynnwys aelodau Harriers Caerfyrddin.

 

Yvonne Evans and the crew from S4C's weeknight programme 'Heno' came to Carmarthen athletics track two weeks ago to film an item for Dr Hedydd Davies' new book:

Hedydd Davies - Athletics, Education and Carmarthen Harriers Carmarthen - My Life

with interviews by Hedydd Davies, Dewi Griffiths, Kevin Evans, Lynette Harries and Peter Hughes-Griffiths and includes Carmarthen Harriers members.

 

 

Gwyliwch yr eitem eto ar Clic - Heno S4C, Wedi'i ddarlledu ar y rhaglen ar Nos Fawrth 6ed Gorffennaf

Watch the item back on Clic - Heno S4C, Broadcasted on the programme on Tuesday 6th July

Watch Back / Gwylio Nol (yn dechrau o / starts from 2 minutes 10 seconds)

img