;

NEWS ARTICLE

Back

Carmarthen Athletics Track: UK Athletics TrackMark accreditation

Carmarthen leisure centre athletics track has been awarded TrackMark accreditation from UK Athletics, the National Governing Body for athletics.

TrackMark is UKAs new quality assurance scheme for outdoor track and field facilities that provides users of all ages and abilities:

- the confidence that they can enjoy track and field athletics at a venue that is accessible to all.

- well managed and maintained.

- meets all required governing body facility and equipment safety standards.

 

Mae trac athletau Canolfan Hamdden Caerfyrddin wedi ennill achrediad TrackMark gan UK Athletics, sef y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer athletau.

TrackMark yw cynllun sicrhau ansawdd newydd UK Athletics ar gyfer cyfleusterau athletau awyr agored sy'n rhoi'r hyder i ddefnyddwyr o bob oed a gallu:

- y gallant fwynhau athletau mewn lleoliad sy'n hygyrch i bawb.

- wedi'i reoli a'i gynnal yn dda.

- sy'n bodloni'r holl safonau diogelwch ar gyfer y cyfleusterau a'r offer sy'n ofynnol gan y corff llywodraethu.

img