Carmarthenshire Sports Awards - Nominations Open!! Print
Written by Nathan Jones   
Wednesday, 01 November 2017 08:48

The Carmarthenshire Sports Awards returns in February and you can nominate individuals, coaches, volunteers, clubs or schools for an award in the ten different categories available.

 

Nominate your local sporting hero!

Do you know an individual, coach, volunteer, club or school who has demonstrated outstanding sporting achievements? Make sure that their efforts are recognised by nominating them for an award at this year's Carmarthenshire Sport Awards 2018.

Those eligible for an award must either: have been born in the county, be currently resident in the county or be representing a county club or school.

Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol!

Ydych chi'n nabod unigolyn, hyfforddwr, gwirfoddolwr, clwb neu ysgol sydd wedi cyflawni campau rhagorol ym maes chwaraeon?

Sicrehewch fod eu hymdrechion yn cael eu cydnabod trwy eu henwebu am wobr yn Gwobrau Chwaraeon Sir Gaerfyrddin 2018.

Mae'n rhaid i'r rheiny sy'n gymwys fod un ai: wedi'i geni yn y sir, yn byw yn y sir ar hyn o bryd neu'n cynrychioli clwb neu ysgol o'r sir.

 

 

CATEGORIES / CATEGORIAU:

Sports Personality of the Year / Personoliaeth Chwaraeon Y Flwyddyn

Young Sportsman and Sportswoman of the Year / Chwaraewr a Chwaraewraig Ifan Y Flwyddyn

Disabled Sportsman and Sportswoman of the Year / Chwaraewr a Chwaraewraig Anabl Y Flwyddyn

High Performance Sports Coach of the Year / Hyfforddwr Chwaraeon o Safon Uchel Y Flwyddyn

Community Sports Coach of the Year / Hyfforddwr Chwaraeon Cymunedol Y Flwyddyn

Sports Volunteer of the Year / Gwirfoddolwr Chwaraeon Y Flwyddyn

Young Sports Volunteer of the Year / Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc Y Flwyddyn

Team of the Year / Tim Y Flwyddyn

Young Team of the Year / Tim Ifanc Y Flwyddyn

The Ryan Jones Memorial Award for Outstanding Services to Sport / Gwobr Goffa Ryan Jones am Wasanaethau Rhagorol i Chwaraeon

 

Closing Date / Dyddiad Cau: 24th November / 24ain Tachwedd

Enter Now / Enwebwch Nawr: - https://www.actifsirgar.co.uk/en/activities/actif-sports-awards