Home

February / Chwefror 2019

Carmarthen Open Throws Meeting: Javelin & Discus 26/07/18 PDF Print E-mail
Written by Nathan Jones   
Thursday, 12 July 2018 21:15

After another successful three fixtures, 26th July sees the fourth of four Carmarthen Open Throws Meetings open to all club athletes. Javelin & Discus will be the disciplines to take place this month.

 

The ever popular Carmarthen Open Throws Meetings has returned in 2018 and will held on the last Thursday evening of each month in April, May, June and July at 18:00 for all club athletes from under 13 above.

On Thursday 26th July, the Throws will come to an end for another season and has seen good numbers again. Javelin and Discus are the events on the last one.

Entry is on the evening from 17:00 at £2 per athlete to compete.

These friendly Thursday evenings at the end of every month is open to all athletes from all clubs in the under 13, under 15, under 17, under 20 and senior age groups. Performances will be sent to Power of 10 and provides a great opportunity to practice ahead of forthcoming league and championship fixtures.

It has been going strong for the last eight years with athletes turning out from across Wales. Javelin coach Ralph Siggery has organised each one.

 

Image may contain: 6 people, people smiling, people standing, shorts, sky and outdoor

 

 

Bydd cyfarfodydd taflu agored Caerfyrddin yn dychwelyd i Gaerfyrddin ar ddiwedd mis Ebrill, Mai, Mehefin a Gorffennaf a phob un yn cymryd lle ar drac Canolfan Hamdden Tre-Ioan, Caerfyrddin SA31 3NQ. Amser dechrau yw 6 o'r gloch.

Gwayaffon a'r Disgen bydd yn cymryd lle ar Nos Iau, 26ain o Orffennaf.

Cofrestru ar y noson o 5 o'r gloch gyda mynediad o £2 yr un i gymryd rhan.

Mae'r nosweithiau Iau cyfeillgar hyn ar diwedd bob mis yn agored i bob athletwyr o bob clwb yn y grwpiau oedran canlynol: dan 13, dan 15, dan 17, dan 20 ac athletwyr hyn. Danfonir perffomiadau i "Power of 10" ac mae'n gyfle gwych i ymarfer cyn pencampwriaethau a chystadleuaethau sydd i ddod yn ystod y misoedd nesaf.

Mae'r digwyddiadau wedi bod yn mynd o nerth i nerth am yr wyth blwyddyn dwethaf gyda taflwyr yn troi allan o bob rhan o Gymru. Hyfforddwr gwayaffon Ralph Siggery sydd wedi trefnu bob un.

 

The event on April 27th was filmed and is available on this YouTube link for you to watch.

For further details closer to each date and results, visit / Am fwy o wybodaeth yn agosach at pob dyddiad a canlyniadau, ewch i www.carmarthenharriers.co.uk

 

Image may contain: one or more people, people playing sports and outdoor